Cấp chủ quyền nhà đất tối đa 50 ngày

Gốc
(PL)- Đã có nghị định hướng dẫn cấp một giấy mới. Thời gian cấp giấy chứng nhận sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ không quá 50 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lần đầu; không quá 30 ngày làm việc đối với trường hợp cấp đổi hoặc cấp lại giấy chứng nhận bị mất.

Ngày 19-10, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2009/NĐ-CP (Xem ở đây) hướng dẫn cấp giấy chứng nhận mới cho nhà đất, có hiệu lực từ ngày 10-12. Theo đó, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, Việt kiều được sở hữu nhà tại Việt Nam, cộng đồng dân cư tại phường nộp hồ sơ và nhận giấy chứng nhận tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện. Các tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, Việt kiều thực hiện dự án đầu tư nộp hồ sơ và nhận giấy chứng nhận tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh. Thời gian cấp giấy chứng nhận sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ không quá 50 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lần đầu; không quá 30 ngày làm việc đối với trường hợp cấp đổi hoặc cấp lại giấy chứng nhận bị mất; các trường hợp còn lại không quá 20 ngày làm việc.

Tin nóng

Tin mới