Cấp điện cho 863 buôn, thôn ở Tây Nguyên

Gốc
ND - Công ty điện lực 3 (PC 3) cho biết, chương trình cấp điện cho 863 buôn, thôn chưa có điện trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên: Gia Lai, Kon Tum, Đác Lắc, Đác Nông đã hoàn thành công tác đấu thầu, triển khai thi công tại một số nơi. Đây là chương trình sử dụng 1.347 tỷ đồng vốn ngân sách và vốn ngành điện.

Tin nóng

Tin mới