Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở huyện Phú Xuyên: Nước đã đến chân!

Gốc
(HNM) - UBND TP Hà Nội giao chỉ tiêu trong năm nay, các quận, huyện, thị xã triển khai cấp 86.420 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên, do khó khăn, vướng mắc nên một số huyện, trong đó có Phú Xuyên, nhiều khả năng sẽ không hoàn thành nhiệm vụ trên...

Những ngày này, lãnh đạo UBND đến cán bộ các phòng, ban chuyên môn của huyện Phú Xuyên dành nhiều thời gian cho công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện cho biết, công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ ở lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn được huyện Phú Xuyên chỉ đạo khá quyết liệt. Huyện ủy ban hành chỉ thị, UBND huyện có kế hoạch tổ chức thực hiện, Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho huyện triển khai nhiều văn bản để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSDĐ và thường xuyên tổ chức họp giao ban đôn đốc công tác cấp giấy chứng nhận, phân công cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ cấp giấy... Tuy nhiên, tiến độ thực hiện vẫn chưa được cải thiện. Năm 2013, UBND thành phố giao Phú Xuyên cấp 3.950 giấy chứng nhận lần đầu nhưng tính đến cuối tháng 7 mới cấp được 800 giấy. Thậm chí có xã, từ đầu năm đến nay chưa cấp được giấy chứng nhận nào...

Công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân của huyện Phú Xuyên còn nhiều vướng mắc.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chậm trễ, trước hết là chính quyền cơ sở một số xã thiếu quan tâm, chưa chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện quyết liệt. Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng của huyện, UBND các xã, thị trấn trong việc hoàn thiện và xử lý các thủ tục về hồ sơ cấp giấy chứng nhận còn chậm, chưa thống nhất, có lúc còn gây phiền hà cho dân. Việc cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai cũng chưa thực hiện đầy đủ, thường xuyên theo quy định. Tài liệu lưu trữ cũ nát, thất lạc, thông tin không được cập nhật nên thiếu căn cứ cấp giấy. Hiện có tới 13 xã chưa có bản đồ địa chính chính quy phục vụ cấp giấy và quản lý đất đai. Trên địa bàn huyện, nhiều gia đình có diện tích đất sử dụng từ 500-1.000m2, thậm chí vài nghìn mét vuông, nhưng theo quy định về hạn mức công nhận cấp giấy chỉ có 300m2 nên không mặn mà với việc làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận...

Theo tính toán, từ nay đến cuối năm, trung bình mỗi ngày Phú Xuyên phải cấp 20 giấy chứng nhận lần đầu mới hoàn thành chỉ tiêu thành phố giao năm 2013. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn bởi những trường hợp dễ đã cấp giấy chứng nhận, số còn lại đều thuộc diện "có vấn đề", trong khi đó công tác triển khai đo đạc lập bản đồ địa chính chính quy tại một số xã cũng đang gặp khó khăn do thiếu kinh phí... Để đẩy nhanh tiến độ, lãnh đạo huyện Phú Xuyên đã xác định một số công việc phải thực hiện quyết liệt hơn trong thời gian tới như phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện, không để ách tắc kéo dài; yêu cầu Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn chủ động tổ chức cho người sử dụng đất kê khai đăng ký đất đai mà không chờ người sử dụng đất đến làm thủ tục đăng ký như trước đây... Bên cạnh đó, huyện sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hình thức tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, nắm được trình tự, thủ tục kê khai để được cấp giấy chứng nhận theo quy định...

Tin nóng

Tin mới