Các nhà thiên văn Mỹ vừa phát hiện sự tồn tại của hai hố đen khổng lồ di chuyển như nhảy múa xung quanh nhau, giữa một thiên hà xa xôi.