Cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào tại Quảng Ngãi

Gốc
Sẽ cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp Tết Nguyên đán, giai đoạn 2019-2025.

Thông tin này vừa được đưa ra tại kỳ họp của HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, các mặt hàng thiết yếu như: Nước mắm, dầu ăn thực vật, bột ngọt và muối Iốt sẽ được cấp không thu tiền và thực hiện theo định mức 2 lít/hộ/năm đối với nước mắm; dầu ăn thực vật 1 lít/hộ/năm; bột ngọt 100 gam/khẩu/năm; muối Iốt 5 kg/hộ/năm. Dự kiến tổng nhu cầu kinh phí thực hiện trong giai đoạn 2019-2025 trên 68 tỷ đồng.

Đến đầu năm 2018 toàn vùng có 22.697 hộ hộ nghèo và 8.518 hộ cận nghèo; trong đó, tổng số hộ nghèo là dân tộc thiểu số 20.899 hộ (chiếm 53,41% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh). Sự hỗ trợ này nhằm giúp cho hộ nghèo có điều kiện đón Tết đầm ấm, đủ đầy hơn.

T.Hoa