Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cập nhật lịch cắt điện Đà Nẵng ngày 23/9 mới nhất

Lịch cắt điện cập nhật mới nhất của các quận, huyện tại Đà Nẵng ngày mai 23/9.

Thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện Đà Nẵng ngày mai 23/9 trên website của Điện lực Đà Nẵng. Ảnh: BNEWS

Thông báo về lịch tạm ngừng cung cấp điện Đà Nẵng ngày mai 23/9 trên website của Điện lực Đà Nẵng. Ảnh: BNEWS

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) ngày mai 23/9 như sau:

01

Điện lực Sơn Trà

EC53EEXX

Trần Hưng Đạo T7

07:00 ngày 23/09/2022

12:00 ngày 23/09/2022

_Thay tủ điện hạ áp tổng, thay FCO, TLV, thay dây lèo từ kẹp đấu rẽ đến MBA, lắp chụp bảo vệ tại TBA Trần Hưng Đạo T7 đz 475 ADO (cột 10/1) - SCL 2022 _Tách te cáp ngầm trung áp, băng keo điểm hở cách điện tại cột 10/1 đz 475 ADO (ghi chú tách te cáp ngầm theo quy định tại văn bản số 190/DNPC-KT+ĐTN ngày 14/1/2022)

Đã duyệt

02

Điện lực Sơn Trà

EC53EEZK

Trần Hưng Đạo T8

07:00 ngày 23/09/2022

12:00 ngày 23/09/2022

_Thay tủ điện hạ áp tổng, thay FCO, TLV, thay dây lèo từ kẹp đấu rẽ đến MBA, lắp chụp bảo vệ tại TBA Trần Hưng Đạo T7 đz 475 ADO (cột 10/1) - SCL 2022 _Tách te cáp ngầm trung áp, băng keo điểm hở cách điện tại cột 10/1 đz 475 ADO (ghi chú tách te cáp ngầm theo quy định tại văn bản số 190/DNPC-KT+ĐTN ngày 14/1/2022)

Đã duyệt

03

Điện lực Sơn Trà

ED53EAEU

Văn Phòng SPT

07:00 ngày 23/09/2022

12:00 ngày 23/09/2022

_Thay tủ điện hạ áp tổng, thay FCO, TLV, thay dây lèo từ kẹp đấu rẽ đến MBA, lắp chụp bảo vệ tại TBA Trần Hưng Đạo T7 đz 475 ADO (cột 10/1) - SCL 2022 _Tách te cáp ngầm trung áp, băng keo điểm hở cách điện tại cột 10/1 đz 475 ADO (ghi chú tách te cáp ngầm theo quy định tại văn bản số 190/DNPC-KT+ĐTN ngày 14/1/2022)

Đã duyệt

04

Điện lực Sơn Trà

ED53EAIP

KS Seventeen Saloon

07:00 ngày 23/09/2022

12:00 ngày 23/09/2022

_Thay tủ điện hạ áp tổng, thay FCO, TLV, thay dây lèo từ kẹp đấu rẽ đến MBA, lắp chụp bảo vệ tại TBA Trần Hưng Đạo T7 đz 475 ADO (cột 10/1) - SCL 2022 _Tách te cáp ngầm trung áp, băng keo điểm hở cách điện tại cột 10/1 đz 475 ADO (ghi chú tách te cáp ngầm theo quy định tại văn bản số 190/DNPC-KT+ĐTN ngày 14/1/2022)

Đã duyệt

05

Điện lực Sơn Trà

ED53EANT

The Blossom City Hotel

07:00 ngày 23/09/2022

12:00 ngày 23/09/2022

_Thay tủ điện hạ áp tổng, thay FCO, TLV, thay dây lèo từ kẹp đấu rẽ đến MBA, lắp chụp bảo vệ tại TBA Trần Hưng Đạo T7 đz 475 ADO (cột 10/1) - SCL 2022 _Tách te cáp ngầm trung áp, băng keo điểm hở cách điện tại cột 10/1 đz 475 ADO (ghi chú tách te cáp ngầm theo quy định tại văn bản số 190/DNPC-KT+ĐTN ngày 14/1/2022)

Đã duyệt

06

Điện lực Sơn Trà

ED53EBBS

Nhà hát tuồng (phục vụ pháo hoa)

07:00 ngày 23/09/2022

12:00 ngày 23/09/2022

_Thay tủ điện hạ áp tổng, thay FCO, TLV, thay dây lèo từ kẹp đấu rẽ đến MBA, lắp chụp bảo vệ tại TBA Trần Hưng Đạo T7 đz 475 ADO (cột 10/1) - SCL 2022 _Tách te cáp ngầm trung áp, băng keo điểm hở cách điện tại cột 10/1 đz 475 ADO (ghi chú tách te cáp ngầm theo quy định tại văn bản số 190/DNPC-KT+ĐTN ngày 14/1/2022)

Đã duyệt

07

Điện lực Sơn Trà

ED53EBCI

KS VINACONNECT(CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN SUN PLUS)

07:00 ngày 23/09/2022

12:00 ngày 23/09/2022

_Thay tủ điện hạ áp tổng, thay FCO, TLV, thay dây lèo từ kẹp đấu rẽ đến MBA, lắp chụp bảo vệ tại TBA Trần Hưng Đạo T7 đz 475 ADO (cột 10/1) - SCL 2022 _Tách te cáp ngầm trung áp, băng keo điểm hở cách điện tại cột 10/1 đz 475 ADO (ghi chú tách te cáp ngầm theo quy định tại văn bản số 190/DNPC-KT+ĐTN ngày 14/1/2022)

Đã duyệt

08

Điện lực Cẩm Lệ

VC53VU42

T4 Bên trái đường Võ Chí Công

07:00 ngày 23/09/2022

08:00 ngày 23/09/2022

VSBD, thay tủ điện, lắp sứ đỡ tăng cường chiều dài dòng rò FCO… TBA T4 bên trái đường VCC - 475/ Hòa Xuân

Đã duyệt

09

Điện lực Thanh Khê

FC53FFO9

KDC Bệnh viện Ung thư

07:00 ngày 23/09/2022

08:00 ngày 23/09/2022

Vệ sinh bảo dưỡng, thay FCO và dây sau FCO, thay tủ điện TBA KDC BV Ung thư - 477/XHA (sử dụng TBA lưu động để cấp điện cho KH)

Đã duyệt

10

Điện lực Hải Châu

AC53AAEH

BÌNH THUẬN

07:30 ngày 23/09/2022

11:30 ngày 23/09/2022

Xử lý xà nạnh dây hạ áp cọ tường nhà 356/115/28 Hoàng Diệu và xử lý tiếp xúc dao cắt hạ áp tủ điện TBA Bình Thuận - 479LTR.

Đã duyệt

11

Điện lực Thanh Khê

FD53FADA

Công ty Phan Khang

07:30 ngày 23/09/2022

12:30 ngày 23/09/2022

Thí nghiệm định kỳ TBA CT Phan Khang - 472/XHA

Đã duyệt

12

Điện lực Sơn Trà

ED53EACE

Danifood T2

09:00 ngày 23/09/2022

13:00 ngày 23/09/2022

Thay định kỳ TI TBA Danifood T2 đz 475 CTS

Đã duyệt

13

Điện lực Sơn Trà

ED53EAGS

DNTN Thái An

10:30 ngày 23/09/2022

14:00 ngày 23/09/2022

Thay định kỳ TI TBA Thái An đz 480 ADO

Đã duyệt

14

Điện lực Cẩm Lệ

VC53VU42

T4 Bên trái đường Võ Chí Công

10:30 ngày 23/09/2022

11:30 ngày 23/09/2022

VSBD, thay tủ điện, lắp sứ đỡ tăng cường chiều dài dòng rò FCO… TBA T4 bên trái đường VCC - 475/ Hòa Xuân

Đã duyệt

15

Điện lực Thanh Khê

FC53FFO9

KDC Bệnh viện Ung thư

10:30 ngày 23/09/2022

11:30 ngày 23/09/2022

Vệ sinh bảo dưỡng, thay FCO và dây sau FCO, thay tủ điện TBA KDC BV Ung thư - 477/XHA (sử dụng TBA lưu động để cấp điện cho KH)

Đã duyệt

16

Điện lực Thanh Khê

FD53FAFX

VDA T2

12:30 ngày 23/09/2022

17:30 ngày 23/09/2022

Thí nghiệm định kỳ TBA VDA T1 & T2 - 474/XHA

Đã duyệt

17

Điện lực Cẩm Lệ

VC53VVSU

KDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T3

13:00 ngày 23/09/2022

13:30 ngày 23/09/2022

Sơn MBA, tủ điện rỉ rét, xử lý tiếp xúc đầu cực MBA TBA KDC số 3 NTP T3 - 480/ Liên Trì

Đã duyệt

18

Điện lực Thanh Khê

FC53FFO7

H.Minh - T.L.Đán MR T1

13:00 ngày 23/09/2022

14:00 ngày 23/09/2022

Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA Hòa Minh TLĐ MR T1 - 477/XHA (sử dụng TBA lưu động để cấp điện cho KH)

Đã duyệt

19

Điện lực Hải Châu

AC53AAFQ

LÝ THÁI TỔ 4

13:30 ngày 23/09/2022

17:30 ngày 23/09/2022

Xử lý tiếp xúc tủ điện TBA Lý Thái Tổ 4 - 479LTR

Đã duyệt

20

Điện lực Liên Chiểu

HC53HHOK

Hòa Khánh 3

13:30 ngày 23/09/2022

16:30 ngày 23/09/2022

Chuyển tải đz hạ áp TBA Hòa Khánh 3 qua Nguyễn Chánh 3 - 481 HKH 2 (theo PA 1319/ĐLLC-KH-KT 12/9/22)

Đã duyệt

21

Điện lực Liên Chiểu

HC53HO36

TBA Nguyễn Chánh 3

13:30 ngày 23/09/2022

16:30 ngày 23/09/2022

Chuyển tải đz hạ áp TBA Nguyễn Chánh 3 qua Bàu Mạc - 481 HKH 2 (theo PA 1319/ĐLLC-KH-KT 12/9/22)

Đã duyệt

22

Điện lực Liên Chiểu

HC53HO48

TBA BÀU MẠC

13:30 ngày 23/09/2022

16:30 ngày 23/09/2022

Chuyển tải đz hạ áp TBA Nguyễn Chánh 3 qua Bàu Mạc - 481 HKH 2 (theo PA 1319/ĐLLC-KH-KT 12/9/22)

Đã duyệt

23

Điện lực Cẩm Lệ

VC53VVSU

KDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T3

15:30 ngày 23/09/2022

16:00 ngày 23/09/2022

Sơn MBA, tủ điện rỉ rét, xử lý tiếp xúc đầu cực MBA TBA KDC số 3 NTP T3 - 480/ Liên Trì

Đã duyệt

24

Điện lực Thanh Khê

FC53FFO7

H.Minh - T.L.Đán MR T1

16:00 ngày 23/09/2022

17:00 ngày 23/09/2022

Thay định kỳ hệ thống đo đếm TBA Hòa Minh TLĐ MR T1 - 477/XHA (sử dụng TBA lưu động để cấp điện cho KH)

Đã duyệt

EVNCPC diễn tập thi công dựng nhanh cột lưới điện trung thế. Ảnh: TTXVN phát.

EVNCPC diễn tập thi công dựng nhanh cột lưới điện trung thế. Ảnh: TTXVN phát.

Để theo dõi lịch cắt điện tại Đà Nẵng, người dân có thể truy cập: https://cskh.cpc.vn/tra-cuu/lich-tam-ngung-cung-cap-dien

Minh Châu (Tổng hợp)