Cập nhật mới nhất chương trình đào tạo ĐH được kiểm định

Gốc
Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cập nhật danh sách các chương trình đào tạo đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định theo tiêu chuẩn trong nước. Dữ liệu cập nhật đến ngày 30/9/2019.

Ảnh minh họa/internet

Theo đó, số chương trình đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá là 97; số chương trình được đánh giá ngoài: 73 và số chương trình được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng là 19.

Danh sách chi tiết như sau:

Hải Bình