Cập nhật số liệu lợi nhuận ngân hàng 9 tháng đầu năm 2009

Gốc
VnEconomy cập nhật số liệu lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2009 của các ngân hàng thương mại đã công bố.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á châu (ACB): Lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.800 tỷ đồng (sau khi trích lập dự phòng rủi ro tối đa theo quy định và chưa bao gồm lợi nhuận của các công ty con), tăng 35,5% so với cùng kỳ năm 2008. Năm 2009, ACB đặt kế hoạch thu 2.700 tỷ đồng lợi nhuận. Tổng tài sản tính đến hết quý 3/2009 đạt 165.560 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2008; tổng huy động đạt 112.094 tỷ đồng (trong đó huy động từ dân cư đạt gần 110.000 tỷ đồng); tổng dư nợ đạt gần 61.000 tỷ đồng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank): Lợi nhuận trước thuế đạt 1.163 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 63.000 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt 35.000 tỷ đồng; nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 45.500 tỷ đồng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải (Maritime Bank): Lợi nhuận trước thuế đạt 700 tỷ đồng, tương đương 227% so với cùng kỳ năm 2008 và đã vượt khoảng 15% so với kế hoạch đề ra cho cả năm 2009; tổng tài sản đạt 48.000 tỷ đồng; tổng nguồn vốn huy động đạt 45.000 tỷ đồng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DongA Bank): Lợi nhuận trước thuế đạt 575,562 tỷ đồng, tăng 7,03% so với quý 2/2009, bằng 76,74% kế hoạch năm 2009; tổng tài sản đạt 41.247,425 tỷ đồng, bằng 103,12% kế hoạch năm; tổng dư nợ tín dụng bình quân 30.557 tỷ đồng, bằng 108,48% kế hoạch năm; vốn huy động bình quân 34.363 tỷ đồng, bằng 104,15% kế hoạch năm; tỷ lệ nợ quá hạn 2,29%. DongA Bank vừa chốt danh sách tạm ứng cổ tức quý 3/2009 với tỷ lệ 1%/tháng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế (VIB): Lợi nhuận trước thuế đạt 124% kế hoạch cả năm 2009 và bằng 215% so với kết quả cả năm 2008. Trước đó, nghị quyết đại hội đồng cổ đông VIB ngày 21/3/2009 đã thông qua kế hoạch tổng lợi nhuận trước thuế năm 2009 là 400 tỷ đồng. Với tỷ lệ công bố trên, sau 9 tháng, con số lợi nhuận mà ngân hàng này đạt được là 496 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 9/2009, tổng tài sản của VIB ở mức hơn 47.000 tỷ đồng, bằng 137% so với cả năm 2008 và đạt 118,6% so với kế hoạch năm 2009. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB): Lợi nhuận trước thuế đạt 336,47 tỷ đồng sau khi đã trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro theo quy định, bằng 100,14% kế hoạch năm 2009. Ngân hàng này điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận cả năm lên 405 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức 12% trong năm 2009. Tổng tài sản SHB tính đến 30/9 đạt 21.155 tỷ đồng, tăng 47,10% so với năm 2008 và đạt 103,18% so với kế hoạch cả năm 2009; huy động thị trường I là 12.429 tỷ đồng; dư nợ cho vay đạt 8.576 tỷ đồng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank): Riêng tháng 9 đạt 35,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; lũy kế 9 tháng đầu năm 2009 đạt 281 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 9, tổng tài sản của ABBank đạt trên 20.000 tỷ đồng; dư nợ cho vay 10.809 tỷ đồng, nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt 13.419 tỷ đồng; mạng lưới có 80 chi nhánh, điểm giao dịch trên toàn quốc. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Miền Tây (Western Bank): Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước khi lập dự phòng rủi ro tín dụng là 68,41 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu 1.081,934 tỷ đồng; tổng tài sản 5.081,419 tỷ đồng.

Tin nóng

Tin mới