Cập nhật thủ tục nộp bổ sung C/O theo quy định mới

Gốc
Ngày 11/9/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5975/TCHQ-GSQL về hướng dẫn thủ tục nộp bổ sung C/O.

Cập nhật thủ tục nộp bổ sung C/O theo quy định mới - Ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan thực hiện thống nhất đối với các trường hợp bổ sung C/O như sau:

Khi thực hiện nộp bổ sung C/O, người khai hải quan tiến hành: Khai nội dung thông tin khai bổ sung trên tờ AMA thông qua Hệ thống (đối với tờ khai hải quan điện tử); Khai bổ sung theo mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hàn kèm theo Thông tư 38/2015/TT-BTC (đối với tờ khai hải quan giấy).

Tổng cục Hải quan yêu cầu, sau khi hoàn thành việc đăng ký tờ khai, người khai nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký.

Đối với trường hợp có vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, các đơn vị gửi báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) để có hướng dẫn xử lý.

Công văn hướng dẫn này phải được niêm yết công khai tại các địa điểm làm thủ tục hải quan.

Xem nội dung chi tiết tại Công văn 5975/TCHQ-GSQL ngày 11/9/2017.

PV.

Tin nóng

Tin mới