Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cấp nước Ninh Thuận bán đấu giá cổ phần

Công ty Cấp nước Ninh Thuận sẽ đấu giá cổ phần lần 2 với 2.396.595 cổ phần vào ngày 25/2/2008...

Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=e05de2eadc5b89&page=category