TTO - Theo người dân tại đường Phạm Hữu Lầu, P.Phú Mỹ, Q.7, TP.HCM, đến ngày 29-3 nước máy vẫn chưa chảy.