(Cadn.com.vn) - KON TUM- Ngày 15-8, UBND tỉnh - cho biết đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt xã Kroong, TP Kon Tum. Dự án có tổng mức đầu tư là 27,9 tỷ đồng, có công suất thiết kế 740m3/ngày đêm. Dự án do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án là cung cấp nước sạch cho 1.083 hộ dân để đưa nguồn nước sạch đến các hộ dân trong xã thay thế các nguồn nước không đảm bảo hợp vệ sinh trước đây. Đây cũng là công trình góp phần cải thiện và nâng cao điều kiện sống của nhân dân trong xã Kroong đồng thời giảm thiểu các tác động, bệnh tật do sử dụng nước không hợp vệ sinh gây ra.

K.S