Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cấp thẻ miễn phí đi xe buýt cho người có công với cách mạng

Gốc

Hanoinet - Thi hành QĐ số 1620/QĐ-UBND ngày 7/5/2008 của UBND TP và hướng dẫn liên ngành số 573, ngày 22/5/2008 của 2 Sở LĐTBXH-GTVT, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị (Sở GTVT) đang triển khai cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người có công với cách mạng.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=65812