Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cấp trung học có thêm 2 tuần thực học

Báo Tiền Phong
Gốc

Bộ GD-ĐT vừa có quyết định chính thức về kế hoạch thời gian năm học 2008-2009 của giáo dục (GD) mầm non, GD phổ thông và GD thường xuyên. Theo đó, đối với cấp tiểu học, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần). Đối với cấp THCS và cấp THPT, có ít nhất 37 tuần thực học (trước đây là 35 tuần): học kỳ I có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần. Đối với GD thường xuyên (bổ túc THCS và bổ túc THPT), có ít nhất 32 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 16 tuần, học kỳ II có ít nhất 16 tuần).

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2008/7/19/251245.tno