Cấp vốn chậm có thể ảnh hưởng đến tiến độ chung

Gốc
(HNM) - Dự án Thủy điện Đồng Nai 3 và 4 có tổng công suất lắp máy là 520 MW (Đồng Nai 4 là 340 MW và Đồng Nai 3 là 180 MW), tổng mức đầu tư ban đầu là 8.987 tỷ đồng (hiệu chỉnh lên hơn 12.396 tỷ đồng).

Tin nóng

Tin mới