Cascadeur sinh viên

Hanoinet - Nhiều sinh viên (SV) xem việc làm cascadeur như một nghề phụ để kiếm thêm thu nhập sau giảng đường với những cảnh diễn nóng bỏng, chuyên nghiệp đến không ngờ.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=55504