Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cắt 52 dự án, giãn tiến độ 87 dự án khác

Gốc

Để kiềm chế lạm phát trong cơn lốc biến động giá thị trường, 129 dự án phải cắt giảm và giãn tiến độ đã được Bộ Xây dựng đưa ra. Đây là bước lành mạnh hóa các dự án đầu tư cho hiệu quả theo tinh thần Quyết định số 390/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/6/92579.cand