Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cắt giảm dự án vốn ngân sách theo tiêu chí nào?

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Đến nay đã có khoảng 1.000 công trình, dự án, với tổng số vốn trên 4.000 tỷ đồng các Bộ, ngành, địa phương đề nghị ngừng triển khai, đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện trong kế hoạch năm 2008. Theo TS Lê Đăng Doanh: Hầu hết các tỉnh sau khi cắt giảm dự án, không định lượng được lượng vốn đó sẽ bù đắp cho bao nhiêu công trình hoàn thành, bao nhiêu công trình đẩy nhanh tiến độ, thì làm sao tạo được chuyển biến trong kiềm chế lạm phát.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/6/93463.cand