Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cắt giảm hơn 5.600 tỷ đồng vốn đầu tư

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Theo số liệu mới nhất, kế hoạch đầu tư của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng sau khi rà soát là 34.552 tỷ đồng, đã giảm 5.628 tỷ đồng (14%) so với chỉ tiêu đăng ký từ đầu năm (40.180 tỷ đồng).

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=99855