Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cắt giảm xăng cho xe công để tiết kiệm

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

Trước tình hình giá xăng dầu tăng mạnh, Chính phủ Cam-pu-chia đang có kế hoạch thực hiện việc cắt giảm mức quy định xăng dầu dùng cho xe công cũng như mức nhiên liệu bao cấp dành cho công chức để giảm bớt chi tiêu ngân sách nhà nước hiện đã ở mức quá lớn.

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.tinquocte.27237.qdnd