(Cadn.com.vn) - Ngày 15-8, Đảng ủy CATP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 7 BCHT.Ư (khóa XI) cho các cấp ủy Đảng, Chi bộ trực thuộc, Bí thư Đoàn TNCS CATP và CBCS cấp hàm từ trung tá trở lên. Chủ trì Hội nghị, Đại tá Lê Văn Tam-Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết 24-NQ/TƯ ngày 3-6-2013 “Về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; dự thảo kế hoạch của Đảng ủy CATP về thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/TU “Về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; phổ biến, quán triệt Kết luận “Về việc tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992” và Nghị quyết số 21-NQ/TƯ ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP báo cáo chuyên đề về tình hình thời sự nóng bỏng đang diễn ra trên thế giới và khu vực.

Hội nghị cũng đã nghe Đại tá Nguyễn Viết Lợi-Phó Giám đốc CATP quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TƯ ngày 3-6-2013 “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và phổ biến, quán triệt Kết luận 64-KL/TƯ “về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ T.Ư đến cơ sở” và Đề án 02-ĐA/TU của Thành ủy Đà Nẵng về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ T.Ư đến cơ sở” và Dự thảo kế hoạch của Đảng ủy CATP về thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU của Thành ủy “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Đặc biệt, Hội nghị cũng đã nghe Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP báo cáo chuyên đề về tình hình thời sự nóng bỏng đang diễn ra trên thế giới và khu vực, cũng như những tác động đến tình hình ANCT, TTATXH đối với lực lượng CAND. Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo các cấp ủy Đảng, lãnh đạo CA các đơn vị, địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện hiệu quả các biện pháp, giải pháp phòng chống tội phạm, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn từ nay đến cuối năm 2013.

Q.S