CATP Hải Phòng đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy

Gốc
6 điều Bác Hồ dạy luôn là kim chỉ nam trong các hoạt động của lực lượng Công an nhân dân. Trước tình hình tội phạm ma túy ngày càng manh động, thủ đoạn và liều lĩnh, 6 điều Bác Hồ dạy càng là thước đo chuẩn mực trong mỗi cán bộ chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hải Phòng bởi chính tinh thần đoàn kết là sức mạnh đã trở thành vũ khí sắc bén trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm này…

Nguồn CAND http://cand.com.vn/vi-vn/clips/2013/5/199699.cand