Cậu bé Ấn Độ Karan Singh - nhóc tỳ từng được ghi vào sách kỷ lục Guinness 2 lần nhờ chiều cao vượt trội - hiện 8 tuổi, cao 1,98 m và chưa có dấu hiệu dừng phát triển.