(HNMO) - Trong cuộc thi ảnh quốc tế lần thứ 2 tại Cyprus, Việt Văn, PV báo Lao Động đã đoạt giải nhất Công chúng bình chọn (Public Voting) ở thể loại “Môi trường” với tác phẩm “Câu chuyện cát số 4”- .

Tác phẩm này đã từng đoạt giải nhì “Chất lượng cuộc sống” trong cuộc thi ảnh môi trường thế giới Ciwem (Anh). Ngoài ra tác phẩm “Đường nét” của Việt Văn đoạt giải nhì Công chúng bình chọn ở thể loại “Tự do”. Cuộc thi thu hút 7407 ảnh từ các tác giả của 114 quốc gia dự thi, trong đó một tác giả VN khác đoạt giải nhất Công chúng bình chọn ở thể loại “Tự do” là Nguyễn Xuân Thắng với “Werewolf”và nhiều tác giả VN khác được chọn ảnh triển lãm. Các giải thưởng của BGK đều thuộc về các tác giả nước ngoài từ Slovenia, Mỹ, India, Myanmar... Triển lãm tại Trung tâm văn hóa Nicosia ngày 18.5.