Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Câu chuyện của những người bạn Cuba: Tổ quốc là nhân văn

Gốc

Ngay từ những ngày đầu trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho châu Mỹ, người dân Cuba, dân Mỹ và dân Tây Ban Nha đã phải đối đầu với những người Anh (cuối những năm 70 và đầu những năm 80 của thế kỷ XVIII). Đây chính là bối cảnh manh nha cho việc hình thành nước Mỹ ngày nay và nước Cuba tại vùng Caribe.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/9/98947.cand