Trả lời 5 câu hỏi để xem bạn hiểu về tình hình game trong nước tuần qua thế nào.

Giải đấu đầu xuân của Đột Kích có tên là gì?

A. Mother of FPS
B. King of FPS
C. Best of FPS

* Click vào các phương án trên để trả lời. Nếu đúng, sẽ được tiếp tục tham gia trả lời câu hỏi tiếp theo.

Thu Hương