Trả lời 7 câu hỏi để xem bạn hiểu tình hình làng game tuần qua như thế nào.

Thông tin nào sau đây không đúng với phiên bản Cửu Long Tranh Bá sắp ra mắt theo tiết lộ của Dzogame?

* Click vào các phương án trên để trả lời. Nếu đúng, sẽ được tiếp tục tham gia trả lời câu hỏi tiếp theo.

V.H.