Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Câu đối Tết ngày xưa

ND - Các cụ đồ, không biết từ nơi đâu tới, trải chiếu mài mực bên xấp giấy hồng đơn. Ai xin chữ, xin đối, mua bức thì sẵn sàng, chữ thảo viết trên giấy đỏ hình vuông, hình thoi dán cột nhà, dán cửa trên.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=115030&sub=81&top=43