Cậu hoàng con

Gốc
TT - Tin một cựu phi công Đức Horst Rippert nhận đã bắn rơi máy bay của Saint-Exupéry vào ngày 30-7-1944 (Tuổi Trẻ ngày 18-3-2008) đã khiến tôi bồi hồi suốt mấy ngày liền.

Tin nóng

Tin mới