Cầu Long Biên - Ngày và đêm đoạt giải nhất

Gốc
Tác phẩm Cầu Long Biên-Ngày và đêm của nhóm tác giả Lại Thành Tín, Lê Anh Quyến và Đặng Ngọc Tú (sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội) đã đoạt giải nhất cuộc thi Đánh thức không gian, do Hội đồng Anh và Báo Thể thao Văn hóa đồng tổ chức.

Tin nóng

Tin mới