Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cầu nối khoa học, kỹ thuật cho nông dân

Gốc

ND - Trong phát triển nông nghiệp, để tạo nên những vùng nông sản hàng hóa cần tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT), đưa giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Vì vậy, Trung tâm khuyến nông Hà Nội được coi như Cầu nối khoa học, kỹ thuật cho nông dân.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=132439&sub=72&top=41