Cho đến phiên đấu thầu vàng ngày 1-8 của NHNN, lượng cung vàng ra thị trường qua 49 phiên tương đương khoảng 50 tấn vàng. Mục đích ban đầu của việc đấu thầu này là hỗ trợ các NHTM tất toán trạng thái vàng kể từ ngày 30-6. Nhưng sau ngày này, NHNN đã tổ chức thêm các phiên đấu thầu và lượng vàng đưa ra đều được vét sạch. Vậy lượng vàng này đang ở đâu? Để giải mã vấn đề này, ĐTTC có cuộc trao đổi với TS. Lê Đạt Chí, Trường Đại học Kinh tế TPHCM.