Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cavico giải trình biến động kết quả kinh doanh

Báo VnEconomy
Gốc

Nguyên nhân chính của việc tăng doanh thu này được công ty giải trình là do doanh thu quý 4 tăng 190% so với quý 3...

Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=67999d51b7b3aa&page=category