Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cây nấm làm giàu cho nông dân

Gốc

ND - Hướng về nông thôn, tạo thêm nghề mới cho nông dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo, cũng là cách để tự nuôi mình - đó là phương châm của tập thể, cán bộ Trung tâm Công nghệ sinh học thực vật, Viện Di truyền nông nghiệp.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=126864&sub=56&top=38