Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

“Cây” sáng kiến, kinh nghiệm

Báo Hà Nội Mới
Gốc

(HNM) - Phạm Quang Khoản, Phó Quản đốc Phân xưởng chuẩn bị nguyên liệu - Công ty CP Xi măng Sài Sơn (huyện Quốc Oai) được gọi là "cây" sáng kiến, kinh nghiệm (SKKN). Bình quân mỗi năm anh đóng góp từ 10 đến 12 SKKN, mang lại nhiều lợi ích cho Công ty, góp phần nâng cao đời sống người lao động.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/190190