Ngành Tòa án đóng góp rất lớn trong công tác hoàn thiện chính sách, pháp luật

Ngành Tòa án đóng góp rất lớn trong công tác hoàn thiện chính sách, pháp luật

Chiều 21/8, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết số 49NQ/TW đã có buổi làm việc với Ban...

25 liên quan

Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư

Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư

Thực hiện Kế hoạch xây dựng Đề án 'Tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược...

25 liên quan

Hà Nội tăng cường thực hiện chiến lược cải cách tư pháp

Chiều 20/8, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) và...

25 liên quan

Đề nghị xây dựng Nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật

Ngày 16/8, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TW...

25 liên quan

Khảo sát, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW tại Hà Nội

Chiều 14-8, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày...

25 liên quan

Hà Nội thực hiện nghiêm hợp tác nước ngoài trong cải cách tư pháp

Chiều 14/8, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo T.Ư về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 9/12/2009...

25 liên quan

Khảo sát, đánh giá công tác cải cách tư pháp tại TP Hồ Chí Minh

Chiều 12-8, Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW và Ban Chỉ đạo tổng kết...

25 liên quan

TPHCM lo ngại tội phạm quốc tế, tội phạm ma túy gia tăng

TPHCM dự báo, tới đây tình hình tội phạm sẽ diễn ra phức tạp, bao gồm tội phạm xuyên quốc gia, có yếu tố nước...

25 liên quan

Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị làm việc tại tỉnh Yên Bái

Ngày 1-8, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến...

25 liên quan

Quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm

Ngày 15-6, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo...

25 liên quan