CĐ Caosu VN: Đẩy mạnh công tác phát triển văn hóa cơ sở và kinh tế hộ gia đình

Gốc
Ngày 27.7, tại Hội nghị Ban chấp hành CĐ Caosu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2013 – 2018 (mở rộng), các đại biểu tham dự đã thông qua nhiều vấn đề trong đó có việc đưa vào Nghị quyết việc đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế gia đình trong CNVCLĐ và xây dựng, phát triển thiết chế văn hóa cơ sở trong Tập đoàn Công nghiệp Caosu VN (VRG).

Hội nghị Ban chấp hành CĐ Caosu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2013-2018 (mở rộng)

Lãnh đạo CĐCS các đơn vị thuộc CĐ Caosu VN ký giao kết phối hợp hoạt động tại Hội nghị

Theo đó, việc phát triển kinh tế hộ gia đình được xem là một hoạt động trọng tâm của các tổ chức đoàn thể thuộc VRG, trong đó có tổ chức CĐ làm nòng cốt. Ông Phan Mạnh Hùng, Chủ tịch CĐ Caosu VN, bên cạnh những thuận lợi, những năm qua ngành caosu gặp không ít khó khăn. Giá mủ caosu giảm thấp, chưa có dấu hiệu phục hồi thu nhập của NLĐ giảm sút. Trong những lúc tưởng chừng không vượt qua phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình (KTHGĐ) đã khẳng định giá trị, nét đặc trưng truyền thống công nhân ngành caosu – “Đồng cam cộng khổ”. Tính từ 2010 đến nay đã có hơn 32 ngàn lượt CNVCLĐ được hỗ trợ vốn phát triển kinh tế hộ gia đình với số tiền gần 330 tỷ đồng. Nhằm góp phần giữ vững sản xuất và ổn định đời sống của CNVCLĐ, Ban Chấp hành CĐ Caosu VN thống nhất ban hành Nghị quyết với những nội dung trọng tâm như: tăng cường vai trò tổ chức CĐ các cấp trong việc tổ chức và vận động CBCNVCLĐ tích cực tham gia và đẩy mạnh phong trào làm kinh tế tập thể, KTHGĐ đáp ứng nhiệm vụ mới. Xây dựng mô hình tiêu biểu, hiệu quả trong phong trào phát triển KTHGĐ bền vững từ đó nhân rộng trong CNVCLĐ.

Bên cạnh đó, từ nay đến năm 2020 các cấp CĐ sẽ chủ động tham gia cùng chính quyền, chuyên môn xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa cấp ngành đến cơ sở; bảo tồn, phát huy, nâng cấp cấp các trung tâm văn hóa,thể thao, các bảo tàng, nhà truyền thống hiện có trong ngành;xây dựng bảo tàng truyền thống công nhân caosu để lưu giữ các hiện vật lịch sử, truyền thống. Hiện nay có 17 đơn vị thuộc VRG đã có nhà văn hóa, trung tâm văn hóa thể thao; 31 đơn vị có sân bóng chuyền; 29 đơn vị có sân bóng đá; 25 đơn vị có sân tennis; 43 đơn vị có sân cầu lông; 5 đơn vị có hồ bơi. ..

Đăng Hải

Tin nóng

Tin mới