CĐ cơ quan LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên: Đổi mới phương thức hoạt động nâng cao chất lượng cán bộ

Gốc
Nhiệm kỳ 2012-2017, CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên luôn bám sát chỉ đạo của Đảng uỷ và CĐ Viên chức tỉnh hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCCVC và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

CĐ cơ quan LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên: Đổi mới phương thức hoạt động nâng cao chất lượng cán bộ - Ảnh 1

Lãnh đạo Công đoàn Viên chức, LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH CĐCS LĐLĐ tỉnh khóa XV. Ảnh: K.N

Theo Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh - Ngô Việt Hà, được sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, sự quan tâm chỉ đạo của CĐ Viên chức tỉnh và sự phối hợp, tạo điều kiện của cơ quan, hoạt động CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh luôn giữ vững sự ổn định và phát triển, chất lượng đội ngũ CBCCVC ngày càng nâng cao, năng động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBCCVC; vận động đoàn viên, CBCC cơ quan tham gia thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tuyên truyền, giáo dục được chú trọng; công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh được tăng cường.

Các phong trào thi đua trong đoàn viên, CBCCVC ngày càng được nâng cao và đi vào chiều sâu; như phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào “xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ và xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”… nhiều tập thể và cá nhân đạt các hình thức thi đua, khen thưởng các cấp.

BCH CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đề ra nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2017-2022 là tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, năng động, sáng tạo; tăng cường phối hợp với cơ quan thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, đẩy mạnh việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CBCCVCLĐ, đưa phong trào CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh ngày càng phát triển vững mạnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan LĐLĐ tỉnh.

Minh Hạnh

Tin nóng

Tin mới