CĐ cơ quan Tổng LĐLĐVN: Tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022

Gốc
Ngày 17.7, tại trụ sở cơ quan Tổng LĐLĐVN, CĐ cơ quan Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động CĐ 6 tháng đầu năm 2017. Đồng chí Nguyễn Phương Đông, Chủ tịch CĐ cơ quan Tổng LĐLĐVN chủ trì hội nghị. Đến dự và chỉ đạo hội nghị còn có đồng chí Ngô Đức Tuấn, Chủ tịch CĐ Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN.

CĐ cơ quan Tổng LĐLĐVN: Tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 - Ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Phương Đông - Chủ tịch CĐ cơ quan Tổng LĐLĐVN chủ trì Hội nghị (Ảnh: TLĐ)

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động CĐ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; tiếp tục triển khai các nội dung liên quan đến công tác nhân sự và chuẩn bị Đại hội CĐ cơ quan Tổng LĐLĐVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, các CĐ bộ phận cơ quan Tổng LĐLĐVN đã vận động cán bộ, đoàn viên tích cực nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả trong công tác, tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua do CĐ, Thủ trưởng cơ quan phát động và đã đạt được một số kết quả nổi bật như: Tiếp tục tham gia với các cơ quan nhà nước xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến đoàn viên và NLĐ; chủ động xây dựng kế hoạch học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), đặc biệt là các nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động CĐ; vận động đoàn viên, NLĐ tích cực hưởng ứng “Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên và gia đình đoàn viên bị ốm đau, có việc hiếu, hỉ; chỉ đạo 8/9 CĐ bộ phận tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian…

B.T

Tin nóng

Tin mới