Trong hai ngày 15-16.8, tại Hải Phòng, CĐ GTVT VN tổ chức tập huấn công tác CĐ và pháp luật ATGT cho hơn 200 CBCĐ chủ chốt thuộc CĐ ngành.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Văn Ngàng dự và trực tiếp truyền đạt tới các đại biểu về những nội dung cơ bản của Nghị quyết ĐH XI CĐVN. Cũng trong buổi tập huấn, các chuyên gia của Tổng LĐLĐVN còn phổ biến các chuyên đề CĐ tham gia bảo vệ quyền lợi NLĐ; xây dựng CĐCS vững mạnh; đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên giáo CĐ trong thời kỳ mới...