CĐ ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa: 587 công trình nghiên cứu khoa học và 175 sáng kiến nâng cao chất lượng chuyên môn

Gốc
Ngày 14-15.11, CĐ ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

5 cá nhân xuất sắc của CĐ ngành Y tế Khánh Hòa nhận bằng khen của CĐ Y tế Việt Nam. Ảnh: B.C

Theo báo cáo trình bày tại đại hội CĐ ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ vừa qua, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và nghiên cứu khoa học… đã thiết thực góp phần nâng cao chất lượng khám, điều trị, giảng dạy và hiệu quả sản xuất, kinh doanh tại 49 cơ quan, đơn vị, công ty trực thuộc ngành.

Trong 5 năm, ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa đã có 685 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ các cấp, 7 cán bộ, đoàn viên được nhận bằng LĐST của Tổng LĐLĐVN và hàng chục tập thể, cá nhân đạt nhiều giải thưởng tại các hội thi sáng tạo KHKT do tỉnh tổ chức.

Gắn liền nhiệm vụ chính trị với hoạt động chuyên môn và các phong trào thi đua tại cơ sở, CĐ ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu quan trong mà nghị quyết đại hội VI đã đề ra. Kết thúc nhiệm kỳ 5 năm (2013-2018), Chủ tịch CĐ ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Quốc Tuấn đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, tập thể CĐ ngành được LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã tặng cờ thi đua xuất sắc và 5 cá nhân được Công đoàn Y tế Việt Nam tặng bằng khen.

Chủ tịch CĐ ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa (trái) nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: B.C

Toàn thể đại biểu dự đại hội lần thứ VII CĐ ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa đã thông qua nghị quyết, xác định các chỉ tiêu chủ yếu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức CĐ và những chỉ tiêu mà tổ chức CĐ phải phối hợp với cơ quan chuyên môn thực hiện; đảm bảo 100% CBCNV, đoàn viên được học tập, quán trịệt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của tổ chức CĐ; kết nạp ít nhất 1.000 đoàn viên mới, trên 80% số DN ngoài nhà nước có đủ điều kiện phải thành lập CĐCS, 100% CBCNVLĐ được kết nạp vào CĐ, hàng năm 80% CĐCS các cơ quan HCSN và 60% CĐCS ngoài nhà nước đạt tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh…

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 17 thành viên và ông Nguyễn Quốc Tuấn tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch CĐ ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa.

Bảo Chân