CĐ Cty vừa triển khai đợt khảo sát lấy ý kiến trực tiếp NLĐ tại các phân xưởng về công tác chăm lo đời sống, việc làm.

CD Than Ha Long (CD Than - Khoang san VN): Lay y kien nguoi lao dong ve doi song, viec lam - Anh 1

Một số nội dung khảo sát như: Công tác nấu ăn phục vụ NLĐ; nhà ở, về xe đi lại đưa đón người lao động, về cấp phát trang bị BHLĐ; chuyển ăn giữa ca trong lò bằng cơm cặp lồng sang các hiện vật khác như bánh mỳ sữa, bánh bao… để đảm bảo vệ sinh và tác phong công nghiệp...

QUẾ CHI