(Trích Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội X CĐ VN. Tựa lớn và tựa nhỏ là của Báo NLĐ. Xem Báo NLĐ từ số ra ngày 24-9)