Ngày 19.1, CĐ Y tế VN phối hợp với Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tổ chức chung khảo Hội thi tuyên truyền đảm bảo vệ sinh an toàn thức ăn đường phố.