CĐBĐVN: Góp sức giữ vững vị trí số 1 của VNPT

Gốc
ICTnews - Ngày 24/3/2010, tại Hà Nội, Công đoàn Bưu điện Việt Nam (CĐBĐVN) đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5 khóa XIII và triển khai chương trình công tác năm 2010.

Trong năm 2009, phong trào CNVC và công đoàn đã có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần cùng Tập đoàn VNPT thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD. Năm 2010, CĐBĐVN sẽ đổi mới tổ chức và hoạt động, bám sát những mục tiêu nhiệm vụ của Tập đoàn để chủ động gắn kết chặt chẽ với chuyên môn trong mọi hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn VNPT Phạm Long Trận đề nghị CĐBĐVN tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng với chuyên môn để giữ vững vị trí số 1 của Tập đoàn VNPT trên thị trường BCVT Việt Nam.

Tin nóng

Tin mới