Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng

Dấu hiệu tội phạm 33 gói thầu tại CDC Đà Nẵng

Dấu hiệu tội phạm 33 gói thầu tại CDC Đà Nẵng

Phát hiện dấu hiệu tội phạm ở 33 gói thầu tại CDC Đà Nẵng

Phát hiện dấu hiệu tội phạm ở 33 gói thầu tại CDC Đà Nẵng

Chuyển hồ sơ cho công an điều tra 33 gói thầu tại CDC Đà Nẵng

Chuyển hồ sơ cho công an điều tra 33 gói thầu tại CDC Đà Nẵng

Chuyển công an điều tra dấu hiệu tội phạm 33 gói thầu tại CDC Đà Nẵng

Chuyển công an điều tra dấu hiệu tội phạm 33 gói thầu tại CDC Đà Nẵng

NÓNG: Phát hiện dấu hiệu tội phạm trong 33 gói thầu của CDC Đà Nẵng

NÓNG: Phát hiện dấu hiệu tội phạm trong 33 gói thầu của CDC Đà Nẵng

33 gói thầu mua sắm sinh phẩm, kít xét nghiệm COVID-19 tại CDC Đà Nẵng có dấu hiệu phạm tội

33 gói thầu mua sắm sinh phẩm, kít xét nghiệm COVID-19 tại CDC Đà Nẵng có dấu hiệu phạm tội

Hàng loạt vi phạm tại CDC Đà Nẵng bị chuyển điều tra

Hàng loạt vi phạm tại CDC Đà Nẵng bị chuyển điều tra

Làm rõ dấu hiệu tội phạm 33 gói thầu tại CDC Đà Nẵng

Làm rõ dấu hiệu tội phạm 33 gói thầu tại CDC Đà Nẵng

Chuyển hồ sơ 33 gói thầu tại CDC Đà Nẵng sang Công an điều tra

Chuyển hồ sơ 33 gói thầu tại CDC Đà Nẵng sang Công an điều tra

Kit test ở CDC Đà Nẵng, hiện ra sự biến chất tột cùng

Kit test ở CDC Đà Nẵng, hiện ra sự biến chất tột cùng

Công an lật tẩy hàng loạt thủ đoạn Giám đốc CDC Đà Nẵng dùng để trục lợi từ kít xét nghiệm

Công an lật tẩy hàng loạt thủ đoạn Giám đốc CDC Đà Nẵng dùng để trục lợi từ kít xét nghiệm

Giám đốc CDC Đà Nẵng cùng thuộc cấp trục lợi từ kít test Covid-19 ra sao?

Giám đốc CDC Đà Nẵng cùng thuộc cấp trục lợi từ kít test Covid-19 ra sao?

Thủ đoạn trục lợi của giám đốc CDC Đà Nẵng và thuộc cấp

Thủ đoạn trục lợi của giám đốc CDC Đà Nẵng và thuộc cấp

Giám đốc CDC Đà Nẵng đối diện hình phạt nào?

Giám đốc CDC Đà Nẵng đối diện hình phạt nào?

Thủ đoạn trục lợi kit xét nghiệm của Giám đốc CDC Đà Nẵng và đồng phạm

Thủ đoạn trục lợi kit xét nghiệm của Giám đốc CDC Đà Nẵng và đồng phạm

Thủ đoạn bớt xén sinh phẩm xét nghiệm tại CDC Đà Nẵng diễn ra thế nào?

Thủ đoạn bớt xén sinh phẩm xét nghiệm tại CDC Đà Nẵng diễn ra thế nào?