SanOTC- Giám đốc điều hành của General Motors Corp Rick Wagoner đã từ chức vào hôm chủ nhất sau rất nhiều sức ép từ ban lãnh đạo của tổng thống Obama khi chính phủ Mỹ chuẩn bị công bố gói giải cứu thứ 2 cho công ty này cũng như đối thủ cạnh tranh Chrysler LLC.