CEO quỳ xuống rửa chân cho nhân viên có doanh thu cao

link
Một giám đốc của một công ty mỹ phẩm Trung Quốc đã quỳ xuống để rửa chân cho những nhân viên bán hàng hiệu quả trong tháng.

https://plo.vn/quoc-te/muon-mat/ceo-quy-xuong-rua-chan-cho-nhan-vien-co-doanh-thu-cao-8 69051.html