(ĐTCK-online) Ngày 27/05/2010, UBCK đã ban hành Quyết định số 574/UBCK-GCN về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu của Công ty Tài chính cổ phần Xi măng (CFC) ra công chúng.

Theo đó, tổng số lượng cổ phiếu chào bán đợt này của CFC là 31 triệu cổ phiếu, trong đó, chào bán cho cổ đông hiện hữu 30 triệu cổ phiếu và 1 triệu cổ phiếu chào bán cho cán bộ nhân viên của Công ty. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có quyết định đồng ý cho CFC tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 610 tỷ đồng. Với số vốn huy động được từ đợt chào bán cổ phiếu này, CFC sẽ sử dụng cho hoạt động đầu tư thành lập chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh; đầu tư vào chứng khoán vốn; đầu tư dự án; đầu tư vào chứng khoán nợ; bổ sung vốn cho hoạt động tín dụng và hoạt động kinh doanh vốn, kinh doanh ngoại tệ. Theo kế hoạch, CFC sẽ tiến hành niêm yết cổ phiếu trên Sàn HOSE vào cuối năm 2010 và dự kiến đầu năm 2011 sẽ tiếp tục nâng vốn điều lệ của công ty từ 610 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng thông qua việc dành một phần phát hành rộng rãi ra công chúng và cho các nhà đầu tư chiến lược trong nước và quốc tế. Quý II năm nay, CFC đặt mục tiêu tổng tài sản của công ty đạt 3.128 tỷ đồng với mức lợi nhuận dự kiến lũy kế 2 quý đầu năm ước đạt gần 50 tỷ đồng, tương đương 68% tổng lợi nhuận năm 2009.