Thứ trưởng Tạ Quang Đông đặt kỳ vọng các rạp phim cùng 'bắt tay' làm nên những siêu phẩm phim Việt xứng tầm

Thứ trưởng Tạ Quang Đông đặt kỳ vọng các rạp phim cùng 'bắt tay' làm nên những siêu phẩm phim Việt xứng tầm

Đừng 'trói chân' kinh tế ban đêm

Đừng 'trói chân' kinh tế ban đêm

Rạp phim mở đến 2 giờ sáng: Nhu cầu hợp lý

Rạp phim mở đến 2 giờ sáng: Nhu cầu hợp lý

VCCI: xử phạt các rạp chiếu phim sau 0 giờ là chưa phù hợp

VCCI: xử phạt các rạp chiếu phim sau 0 giờ là chưa phù hợp

Nhắc đến kinh tế đêm, VCCI lo quy định xử phạt chiếu phim ngoài giờ không phù hợp

Nhắc đến kinh tế đêm, VCCI lo quy định xử phạt chiếu phim ngoài giờ không phù hợp

Cục trưởng Điện ảnh: 'Rạp chiếu phim chỉ nên mở đến 2h sáng'

Cục trưởng Điện ảnh: 'Rạp chiếu phim chỉ nên mở đến 2h sáng'

Cục Điện ảnh nói gì về đề xuất cho phép rạp chiếu phim hoạt động sau 0h

Cục Điện ảnh nói gì về đề xuất cho phép rạp chiếu phim hoạt động sau 0h

Nên ủng hộ để các tỉnh, thành phát triển kinh tế đêm

Nên ủng hộ để các tỉnh, thành phát triển kinh tế đêm

Mở cửa rạp chiếu phim sau 24h: Nên hay không?

Mở cửa rạp chiếu phim sau 24h: Nên hay không?

Kiến nghị bỏ quy định xử phạt hoạt động chiếu phim sau 0h có phù hợp?

Kiến nghị bỏ quy định xử phạt hoạt động chiếu phim sau 0h có phù hợp?

Các nhà phát hành xin phép chiếu phim rạp sau 0h, Cục Điện ảnh nói gì?

Các nhà phát hành xin phép chiếu phim rạp sau 0h, Cục Điện ảnh nói gì?

Kiến nghị chiếu phim sau 0h: Thúc đẩy kinh tế đêm

Kiến nghị chiếu phim sau 0h: Thúc đẩy kinh tế đêm

Kiến nghị cho rạp chiếu phim hoạt động sau 0h

Kiến nghị cho rạp chiếu phim hoạt động sau 0h

Doanh nghiệp điện ảnh xin suất chiếu sau 0h để tăng doanh thu

Doanh nghiệp điện ảnh xin suất chiếu sau 0h để tăng doanh thu

4 hệ thống rạp chiếu phim lớn đồng loạt kiến nghị Thủ tướng

4 hệ thống rạp chiếu phim lớn đồng loạt kiến nghị Thủ tướng

Vì sao các hệ thống rạp Việt kiến nghị được hoạt động sau 0h

Vì sao các hệ thống rạp Việt kiến nghị được hoạt động sau 0h
Vì sao các hệ thống rạp Việt kiến nghị được hoạt động sau 0h
Vì sao các hệ thống rạp Việt kiến nghị được hoạt động sau 0h

Vì sao các hệ thống rạp Việt kiến nghị được hoạt động sau 0h

4 hệ thống rạp kiến nghị được chiếu phim sau 0h

4 hệ thống rạp kiến nghị được chiếu phim sau 0h

4 hệ thống rạp kiến nghị được chiếu phim sau 0 giờ

4 hệ thống rạp kiến nghị được chiếu phim sau 0 giờ